chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi
: 376 nî | 377 nî | 378 nî | 379 nî | 380 nî | 381 nî | 382 nî | 383 nî | 384 nî | 385 nî | 386 nî
381 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 381 nî
CCCLXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 925 nî
Tō-kàu-le̍k 3078 nî
Hoê-le̍k 249 BH~248 BH
Hông-kì 1041 nî
Tân-kì 2714 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4141~4142


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 436 – 437
- Shaka Samvat 303 – 304
Iran le̍k -241 – -240
Runic le̍k 631
Assyria le̍k 5131 nî
Ethiopia le̍k 375~376

381 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 381 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 381 nî