chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi
: 372 nî | 373 nî | 374 nî | 375 nî | 376 nî | 377 nî | 378 nî | 379 nî | 380 nî | 381 nî | 382 nî
377 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-chú
kàu
Teng-thiú
Gregorius le̍k 377 nî
CCCLXXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 921 nî
Tō-kàu-le̍k 3074 nî
Hoê-le̍k 253 BH~252 BH
Hông-kì 1037 nî
Tân-kì 2710 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4137~4138


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 432 – 433
- Shaka Samvat 299 – 300
Iran le̍k -245 – -244
Runic le̍k 627
Assyria le̍k 5127 nî
Ethiopia le̍k 371~372

377 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 377 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

  • Arcadius, Byzantine Tè-kok chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 408 nî kòe-sin.

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 377 nî