Sè-kí: 6 sè-kí · 4 sè-kí · 5 sè-kí
Nî-tāi: 350 nî-tāi 360 nî-tāi · 370 nî-tāi · 380 nî-tāi 390 nî-tāi
: 372 373 374 375 376 · 377 nî · 378 379 380 381 382

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Arcadius, Byzantine Tè-kok chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 408 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 377 nî