chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi
: 373 nî | 374 nî | 375 nî | 376 nî | 377 nî | 378 nî | 379 nî | 380 nî | 381 nî | 382 nî | 383 nî
378 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-thiú
kàu
Bō͘-în
Gregorius le̍k 378 nî
CCCLXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 922 nî
Tō-kàu-le̍k 3075 nî
Hoê-le̍k 252 BH~251 BH
Hông-kì 1038 nî
Tân-kì 2711 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4138~4139


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 433 – 434
- Shaka Samvat 300 – 301
Iran le̍k -244 – -243
Runic le̍k 628
Assyria le̍k 5128 nî
Ethiopia le̍k 372~373

378 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 378 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 378 nî