Kàu-hông Innocentius 1-sè

Innocentius 1-sè (?  – 417 nî 3 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-40 jīm kàu-hông; tī 402 nî kàu 417 nî chāi-ūi.

Innocentius 1-sè
Kàu-hông Innocentius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Anastasius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Zosimus