Kàu-hông Anastasius 1-sè

Anastasius 1-sè (?  – 401 nî 12 goe̍h 19 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-39 jīm kàu-hông; tī 399 nî kàu 401 nî chāi-ūi.

Anastasius 1-sè
Kàu-hông Anastasius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Siricius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 1-sè