Kàu-hông Siricius

Siricius (334 nî  – 399 nî 11 goe̍h 26 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-38 jīm kàu-hông; tī 384 nî kàu 399 nî chāi-ūi.

Siricius
Kàu-hông Siricius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Damasus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Anastasius 1-sè