Siricius (334 nî  – 399 nî 11 goe̍h 26 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-38 jīm kàu-hông; tī 384 nî kàu 399 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Siricius
Lô-má chóng-chú-kàu
kàu-hông chiū-jīm 384 nî 12 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 399 nî 11 goe̍h 26 ji̍t
Chêng-jīm Damasus 1-sè
Kè-jīm Anastasius 1-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 334 nî
Kòe-sin 399 nî 11 goe̍h 26 ji̍t (65 hòe)
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 11 goe̍h 26 ji̍t
Kàu-hông Siricius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Damasus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Anastasius 1-sè