Kàu-hông Damasus 1-sè

Damasus 1-sè (?  – 384 nî 12 goe̍h 11 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-37 jīm kàu-hông; tī 366 nî kàu 383 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Damasus 1-sè
Lô-má chóng-chú-kàu
kàu-hông chiū-jīm 366 nî 10 goe̍h 1 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 384 nî 12 goe̍h 11 ji̍t
Chêng-jīm Liberius
Kè-jīm Siricius
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì iok 305 nî
Lô-má Tè-kok Lô-má
Kòe-sin 384 nî 12 goe̍h 11 ji̍t (79 hòe)
Sai Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 12 goe̍h 11 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu, Tang Chèng-kàu
Kàu-hông Damasus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Liberius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Siricius