Kàu-hông Damasus 1-sè

Damasus 1-sè (?  – 384 nî 12 goe̍h 11 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-37 jīm kàu-hông; tī 366 nî kàu 383 nî chāi-ūi.

Damasus 1-sè
Kàu-hông Damasus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Liberius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Siricius