Liberius (?  – 366 nî 9 goe̍h 24 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-36 jīm kàu-hông; tī 352 nî kàu 366 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Liberius
Lô-má chóng-chú-kàu
kàu-hông chiū-jīm 352 nî 5 goe̍h 17 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 366 nî 9 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Iulius 1-sè
Kè-jīm Damasus 1-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kòe-sin 366 nî 9 goe̍h 24 ji̍t
Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 8 goe̍h 27 ji̍t (Tang Chèng-kàu)
Pi Kogi Enavot goe̍h 4 ji̍t (Copt Chèng-kàu-hoē)
Chông-kèng kàu-phài Tang-hong Kàu-hoē
Kàu-hông Liberius
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Iulius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Damasus 1-sè