chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi
: 412 nî | 413 nî | 414 nî | 415 nî | 416 nî | 417 nî | 418 nî | 419 nî | 420 nî | 421 nî | 422 nî
417 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sîn
kàu
Teng-sū
Gregorius le̍k 417 nî
CDXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 961 nî
Tō-kàu-le̍k 3114 nî
Hoê-le̍k 211 BH~210 BH
Hông-kì 1077 nî
Tân-kì 2750 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4177~4178


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 472 – 473
- Shaka Samvat 339 – 340
Iran le̍k -205 – -204
Runic le̍k 667
Assyria le̍k 5167 nî
Ethiopia le̍k 411~412

417 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 417 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 417 nî