chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi
: 414 nî | 415 nî | 416 nî | 417 nî | 418 nî | 419 nî | 420 nî | 421 nî | 422 nî | 423 nî | 424 nî
419 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-ngó͘
kàu
Kí-bī
Gregorius le̍k 419 nî
CDXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 963 nî
Tō-kàu-le̍k 3116 nî
Hoê-le̍k 209 BH~208 BH
Hông-kì 1079 nî
Tân-kì 2752 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4179~4180


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 474 – 475
- Shaka Samvat 341 – 342
Iran le̍k -203 – -202
Runic le̍k 669
Assyria le̍k 5169 nî
Ethiopia le̍k 413~414

419 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 419 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 419 nî