Tiông-siū-ông (長壽王 / 장수왕 Jangsu-wang; 394 nî  – 491 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-20 tāi kok-ông (413 nî ~ 491 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Kū-liân (高巨連 / 고거련 Go Georyeon).

19 ~ 24 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng