chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi
: 408 nî | 409 nî | 410 nî | 411 nî | 412 nî | 413 nî | 414 nî | 415 nî | 416 nî | 417 nî | 418 nî
413 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-chú
kàu
Kùi-thiú
Gregorius le̍k 413 nî
CDXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 957 nî
Tō-kàu-le̍k 3110 nî
Hoê-le̍k 216 BH~215 BH
Hông-kì 1073 nî
Tân-kì 2746 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4173~4174


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 468 – 469
- Shaka Samvat 335 – 336
Iran le̍k -209 – -208
Runic le̍k 663
Assyria le̍k 5163 nî
Ethiopia le̍k 407~408

413 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 413 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 413 nî