chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi
: 406 nî | 407 nî | 408 nî | 409 nî | 410 nî | 411 nî | 412 nî | 413 nî | 414 nî | 415 nî | 416 nî
411 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 411 nî
CDXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 955 nî
Tō-kàu-le̍k 3108 nî
Hoê-le̍k 218 BH~217 BH
Hông-kì 1071 nî
Tân-kì 2744 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4171~4172


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 466 – 467
- Shaka Samvat 333 – 334
Iran le̍k -211 – -210
Runic le̍k 661
Assyria le̍k 5161 nî
Ethiopia le̍k 405~406

411 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 411 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 411 nî