chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi
: 405 nî | 406 nî | 407 nî | 408 nî | 409 nî | 410 nî | 411 nî | 412 nî | 413 nî | 414 nî | 415 nî
410 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-iú
kàu
Keng-sut
Gregorius le̍k 410 nî
CDX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 954 nî
Tō-kàu-le̍k 3107 nî
Hoê-le̍k 219 BH~218 BH
Hông-kì 1070 nî
Tân-kì 2743 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4170~4171


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 465 – 466
- Shaka Samvat 332 – 333
Iran le̍k -212 – -211
Runic le̍k 660
Assyria le̍k 5160 nî
Ethiopia le̍k 404~405

410 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 410 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 410 nî