chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi
: 400 nî | 401 nî | 402 nî | 403 nî | 404 nî | 405 nî | 406 nî | 407 nî | 408 nî | 409 nî | 410 nî
405 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 405 nî
CDV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 949 nî
Tō-kàu-le̍k 3102 nî
Hoê-le̍k 224 BH~223 BH
Hông-kì 1065 nî
Tân-kì 2738 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4165~4166


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 460 – 461
- Shaka Samvat 327 – 328
Iran le̍k -217 – -216
Runic le̍k 655
Assyria le̍k 5155 nî
Ethiopia le̍k 399~400

405 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 405 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái
  • Ricimer, Suebi lâng chèng-tī-chiá. Kó͘-tāi Lô-má goân-ló. 472 nî kòe-sin.

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 405 nî