chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi
: 395 nî | 396 nî | 397 nî | 398 nî | 399 nî | 400 nî | 401 nî | 402 nî | 403 nî | 404 nî | 405 nî
400 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-hāi
kàu
Keng-chú
Gregorius le̍k 400 nî
CD
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 944 nî
Tō-kàu-le̍k 3097 nî
Hoê-le̍k 229 BH~228 BH
Hông-kì 1060 nî
Tân-kì 2733 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4160~4161


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 455 – 456
- Shaka Samvat 322 – 323
Iran le̍k -222 – -221
Runic le̍k 650
Assyria le̍k 5150 nî
Ethiopia le̍k 394~395

400 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 400 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 400 nî