395 nî

Sè-kí: 6 sè-kí · 4 sè-kí · 5 sè-kí
Nî-tāi: 370 nî-tāi 380 nî-tāi · 390 nî-tāi · 400 nî-tāi 410 nî-tāi
: 390 391 392 393 394 · 395 nî · 396 397 398 399 400

Sū-kiāⁿ修改

Jîn-bu̍t修改

Chhut-sì修改

Bô ji̍t-kî修改

  • Avitus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 457 nî kòe-sin.

Kòe-sin修改

Siong-koan修改

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 395 nî