Sè-kí: 6 sè-kí · 4 sè-kí · 5 sè-kí
Nî-tāi: 370 nî-tāi 380 nî-tāi · 390 nî-tāi · 400 nî-tāi 410 nî-tāi
: 390 391 392 393 394 · 395 nî · 396 397 398 399 400

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Avitus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 457 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 395 nî