chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi
: 390 nî | 391 nî | 392 nî | 393 nî | 394 nî | 395 nî | 396 nî | 397 nî | 398 nî | 399 nî | 400 nî
395 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-ngó͘
kàu
It-bī
Gregorius le̍k 395 nî
CCCXCV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 939 nî
Tō-kàu-le̍k 3092 nî
Hoê-le̍k 234 BH~233 BH
Hông-kì 1055 nî
Tân-kì 2728 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4155~4156


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 450 – 451
- Shaka Samvat 317 – 318
Iran le̍k -227 – -226
Runic le̍k 645
Assyria le̍k 5145 nî
Ethiopia le̍k 389~390

395 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 395 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái
  • Avitus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 457 nî kòe-sin.

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 395 nî