Sè-kí: 4 sè-kí · 5 sè-kí · 6 sè-kí
Nî-tāi: 430 nî-tāi 440 nî-tāi · 450 nî-tāi · 460 nî-tāi 470 nî-tāi
: 452 453 454 455 456 · 457 nî · 458 459 460 461 462

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Yazdegerd 2-sè, Sasan Tè-kok kun-chú. Sasan Tè-kok ê ông.
  • Avitus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 395 nî chhut-sì.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 457 nî