Kàu-hông Gelasius 1-sè

Gelasius 1-sè (?  – 496 nî 11 goe̍h 21 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-49 jīm kàu-hông; tī 492 nî kàu 496 nî chāi-ūi.

Gelasius 1-sè
Kàu-hông Gelasius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Felix 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Anastasius 2-sè