Africa (Lô-má séng-hūn)

Africa proconsularisLô-má ê chi̍t séng, i goân-té sī Carthage khòng-chè ê tē-hng.

116 nî ê sî Africa proconsularis séng ê ūi-tì (o͘-tò͘-âng)

Iân-kekSiu-kái

Lô-má cheng-ho̍k Carthage liáu-āu, chêng 146 nî kiàn-li̍p khí Africa hêng-séng. Āu-bóe koh ùi āu 46 nî chó-iū chiong Tunisia tē-khu sin siat chò Africa Vetus séng; chiong Numidia tē-khu siat chò Africa Nova séng.

Kàu Augustus chú-chèng sî-kî, chia nn̄g séng chiah ha̍p chò Africa proconsularis chi̍t séng.

Chham-khóSiu-kái

  • Bunson, Matthew (2002). Encyclopedia of the Roman Empire, Revised Edition. Facts On File, Inc. ISBN 0-8160-4562-3.