Kàu-hông Anastasius 2-sè

Anastasius 2-sè (?  – 498 nî 11 goe̍h 19 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-50 jīm kàu-hông; tī 496 nî kàu 498 nî chāi-ūi.

Anastasius 2-sè
Kàu-hông Anastasius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gelasius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Symmachus