chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi
: 410 nî | 411 nî | 412 nî | 413 nî | 414 nî | 415 nî | 416 nî | 417 nî | 418 nî | 419 nî | 420 nî
415 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 415 nî
CDXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 959 nî
Tō-kàu-le̍k 3112 nî
Hoê-le̍k 213 BH~212 BH
Hông-kì 1075 nî
Tân-kì 2748 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4175~4176


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 470 – 471
- Shaka Samvat 337 – 338
Iran le̍k -207 – -206
Runic le̍k 665
Assyria le̍k 5165 nî
Ethiopia le̍k 409~410

415 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 415 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 415 nî