chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi | 450 nî-tāi
: 415 nî | 416 nî | 417 nî | 418 nî | 419 nî | 420 nî | 421 nî | 422 nî | 423 nî | 424 nî | 425 nî
420 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 420 nî
CDXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 964 nî
Tō-kàu-le̍k 3117 nî
Hoê-le̍k 208 BH~207 BH
Hông-kì 1080 nî
Tân-kì 2753 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4180~4181


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 475 – 476
- Shaka Samvat 342 – 343
Iran le̍k -202 – -201
Runic le̍k 670
Assyria le̍k 5170 nî
Ethiopia le̍k 414~415

420 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 420 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 420 nî