chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi | 450 nî-tāi
: 418 nî | 419 nî | 420 nî | 421 nî | 422 nî | 423 nî | 424 nî | 425 nî | 426 nî | 427 nî | 428 nî
423 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 423 nî
CDXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 967 nî
Tō-kàu-le̍k 3120 nî
Hoê-le̍k 205 BH~204 BH
Hông-kì 1083 nî
Tân-kì 2756 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4183~4184


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 478 – 479
- Shaka Samvat 345 – 346
Iran le̍k -199 – -198
Runic le̍k 673
Assyria le̍k 5173 nî
Ethiopia le̍k 417~418

423 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 423 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 423 nî