chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi | 450 nî-tāi
: 416 nî | 417 nî | 418 nî | 419 nî | 420 nî | 421 nî | 422 nî | 423 nî | 424 nî | 425 nî | 426 nî
421 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sin
kàu
Sin-iú
Gregorius le̍k 421 nî
CDXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 965 nî
Tō-kàu-le̍k 3118 nî
Hoê-le̍k 207 BH~206 BH
Hông-kì 1081 nî
Tân-kì 2754 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4181~4182


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 476 – 477
- Shaka Samvat 343 – 344
Iran le̍k -201 – -200
Runic le̍k 671
Assyria le̍k 5171 nî
Ethiopia le̍k 415~416

421 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 421 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 421 nî