chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 310 nî-tāi | 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi
: 337 nî | 338 nî | 339 nî | 340 nî | 341 nî | 342 nî | 343 nî | 344 nî | 345 nî | 346 nî | 347 nî
342 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-thiú
kàu
Jîm-în
Gregorius le̍k 342 nî
CCCXLII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 886 nî
Tō-kàu-le̍k 3039 nî
Hoê-le̍k 289 BH~288 BH
Hông-kì 1002 nî
Tân-kì 2675 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4102~4103


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 397 – 398
- Shaka Samvat 264 – 265
Iran le̍k -280 – -279
Runic le̍k 592
Assyria le̍k 5092 nî
Ethiopia le̍k 336~337

342 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 342 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 342 nî