chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 310 nî-tāi | 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi
: 338 nî | 339 nî | 340 nî | 341 nî | 342 nî | 343 nî | 344 nî | 345 nî | 346 nî | 347 nî | 348 nî
343 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-în
kàu
Kùi-báu
Gregorius le̍k 343 nî
CCCXLIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 887 nî
Tō-kàu-le̍k 3040 nî
Hoê-le̍k 288 BH~287 BH
Hông-kì 1003 nî
Tân-kì 2676 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4103~4104


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 398 – 399
- Shaka Samvat 265 – 266
Iran le̍k -279 – -278
Runic le̍k 593
Assyria le̍k 5093 nî
Ethiopia le̍k 337~338

343 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 343 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 343 nî