chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 310 nî-tāi | 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi
: 335 nî | 336 nî | 337 nî | 338 nî | 339 nî | 340 nî | 341 nî | 342 nî | 343 nî | 344 nî | 345 nî
340 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-hāi
kàu
Keng-chú
Gregorius le̍k 340 nî
CCCXL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 884 nî
Tō-kàu-le̍k 3037 nî
Hoê-le̍k 291 BH~290 BH
Hông-kì 1000 nî
Tân-kì 2673 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4100~4101


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 395 – 396
- Shaka Samvat 262 – 263
Iran le̍k -282 – -281
Runic le̍k 590
Assyria le̍k 5090 nî
Ethiopia le̍k 334~335

340 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 340 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 340 nî