chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 300 nî-tāi | 310 nî-tāi | 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi
: 330 nî | 331 nî | 332 nî | 333 nî | 334 nî | 335 nî | 336 nî | 337 nî | 338 nî | 339 nî | 340 nî
335 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-ngó͘
kàu
It-bī
Gregorius le̍k 335 nî
CCCXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 879 nî
Tō-kàu-le̍k 3032 nî
Hoê-le̍k 296 BH~295 BH
Hông-kì 995 nî
Tân-kì 2668 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4095~4096


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 390 – 391
- Shaka Samvat 257 – 258
Iran le̍k -287 – -286
Runic le̍k 585
Assyria le̍k 5085 nî
Ethiopia le̍k 329~330

335 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 335 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 335 nî