chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 300 nî-tāi | 310 nî-tāi | 320 nî-tāi | 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi
: 326 nî | 327 nî | 328 nî | 329 nî | 330 nî | 331 nî | 332 nî | 333 nî | 334 nî | 335 nî | 336 nî
331 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-în
kàu
Sin-báu
Gregorius le̍k 331 nî
CCCXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 875 nî
Tō-kàu-le̍k 3028 nî
Hoê-le̍k 300 BH~299 BH
Hông-kì 991 nî
Tân-kì 2664 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4091~4092


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 386 – 387
- Shaka Samvat 253 – 254
Iran le̍k -291 – -290
Runic le̍k 581
Assyria le̍k 5081 nî
Ethiopia le̍k 325~326

331 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 331 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

  • Iovianus, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 364 nî kòe-sin.

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 331 nî