chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi
: 358 nî | 359 nî | 360 nî | 361 nî | 362 nî | 363 nî | 364 nî | 365 nî | 366 nî | 367 nî | 368 nî
363 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 363 nî
CCCLXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 907 nî
Tō-kàu-le̍k 3060 nî
Hoê-le̍k 267 BH~266 BH
Hông-kì 1023 nî
Tân-kì 2696 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4123~4124


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 418 – 419
- Shaka Samvat 285 – 286
Iran le̍k -259 – -258
Runic le̍k 613
Assyria le̍k 5113 nî
Ethiopia le̍k 357~358

363 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 363 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 363 nî