chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 330 nî-tāi | 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi
: 360 nî | 361 nî | 362 nî | 363 nî | 364 nî | 365 nî | 366 nî | 367 nî | 368 nî | 369 nî | 370 nî
365 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 365 nî
CCCLXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 909 nî
Tō-kàu-le̍k 3062 nî
Hoê-le̍k 265 BH~264 BH
Hông-kì 1025 nî
Tân-kì 2698 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4125~4126


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 420 – 421
- Shaka Samvat 287 – 288
Iran le̍k -257 – -256
Runic le̍k 615
Assyria le̍k 5115 nî
Ethiopia le̍k 359~360

365 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 365 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 365 nî