Chìn Khong-tè (晉康帝; 322 nî  – 344 nî 11 goe̍h 17 ji̍t) sī Tiong-kok Tong Chìn ê tē-4 tāi hông-tè; pún-miâ hō-chòe Su-má Ga̍k (司馬岳).

Chìn Khong-tè
晉康帝
Chìn-tiâu ê hông-tè
Chìn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 342 nî – 344 nî
Chêng-jīm Chìn Sêng-tè
Kè-jīm Chìn Bo̍k-tè
Choân-miâ
Su-má Ga̍k (司馬岳)
Sē-hō
Khong Hông-tè (康皇帝)
Chhut-sì 322 nî
Kòe-sin 344 nî 11 goe̍h 17 ji̍t (22 hòe)