chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 340 nî-tāi | 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi
: 369 nî | 370 nî | 371 nî | 372 nî | 373 nî | 374 nî | 375 nî | 376 nî | 377 nî | 378 nî | 379 nî
374 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-iú
kàu
Kap-sut
Gregorius le̍k 374 nî
CCCLXXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 918 nî
Tō-kàu-le̍k 3071 nî
Hoê-le̍k 256 BH~255 BH
Hông-kì 1034 nî
Tân-kì 2707 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4134~4135


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 429 – 430
- Shaka Samvat 296 – 297
Iran le̍k -248 – -247
Runic le̍k 624
Assyria le̍k 5124 nî
Ethiopia le̍k 368~369

374 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 374 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 374 nî