chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 420 nî-tāi | 430 nî-tāi | 440 nî-tāi | 450 nî-tāi | 460 nî-tāi | 470 nî-tāi | 480 nî-tāi
: 445 nî | 446 nî | 447 nî | 448 nî | 449 nî | 450 nî | 451 nî | 452 nî | 453 nî | 454 nî | 455 nî
450 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-thiú
kàu
Keng-în
Gregorius le̍k 450 nî
CDL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 994 nî
Tō-kàu-le̍k 3147 nî
Hoê-le̍k 177 BH~176 BH
Hông-kì 1110 nî
Tân-kì 2783 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4210~4211


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 505 – 506
- Shaka Samvat 372 – 373
Iran le̍k -172 – -171
Runic le̍k 700
Assyria le̍k 5200 nî
Ethiopia le̍k 444~445

450 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 450 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 450 nî