Hormisdas (?  – 523 nî 8 goe̍h 6 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-52 jīm kàu-hông; tī 514 nî kàu 523 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Hormisdas
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 514 nî 7 goe̍h 20 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 523 nî 8 goe̍h 6 ji̍t
Chêng-jīm Symmachus
Kè-jīm Ioannes 1-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 514 nî í-chêng
Symmachus jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì iok 450 nî
Sai Lô-má Tè-kok Frusino
Kòe-sin 523 nî 8 goe̍h 6 ji̍t (73 hòe)
Ostrogoth Ông-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 8 goe̍h 6 ji̍t
Kàu-hông Hormisdas
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Symmachus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 1-sè