Kàu-hông Ioannes 1-sè

Ioannes 1-sè (470 nî  – 526 nî 5 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-53 jīm kàu-hông; tī 523 nî kàu 526 nî chāi-ūi.

Ioannes 1-sè
Kàu-hông Ioannes 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Hormisdas
Kàu-hông Kè-sio̍k
Felix 4-sè