Kàu-hông Ioannes 1-sè

Ioannes 1-sè (470 nî  – 526 nî 5 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-53 jīm kàu-hông; tī 523 nî kàu 526 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Ioannes 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 523 nî 8 goe̍h 13 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 526 nî 5 goe̍h 18 ji̍t
Chêng-jīm Hormisdas
Kè-jīm Felix 4-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng iok 495 nî
Gelasius 1-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Toscana
Kòe-sin 526 nî 5 goe̍h 18 ji̍t
Ostrogoth Ông-kok Ravenna
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 5 goe̍h 18 ji̍t
Kàu-hông Ioannes 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Hormisdas
Kàu-hông Kè-sio̍k
Felix 4-sè