Kàu-hông Felix 4-sè

Felix 4-sè (?  – 530 nî 9 goe̍h 22 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-54 jīm kàu-hông; tī 526 nî kàu 530 nî chāi-ūi.

Felix 4-sè
Kàu-hông Felix 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Bonifacius 2-sè