chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 500 nî-tāi | 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi | 560 nî-tāi
: 525 nî | 526 nî | 527 nî | 528 nî | 529 nî | 530 nî | 531 nî | 532 nî | 533 nî | 534 nî | 535 nî
530 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-iú
kàu
Keng-sut
Gregorius le̍k 530 nî
DXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1074 nî
Tō-kàu-le̍k 3227 nî
Hoê-le̍k 95 BH~94 BH
Hông-kì 1190 nî
Tân-kì 2863 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4290~4291


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 585 – 586
- Shaka Samvat 452 – 453
Iran le̍k -92 – -91
Runic le̍k 780
Assyria le̍k 5280 nî
Ethiopia le̍k 524~525

530 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 530 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 530 nî