chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 490 nî-tāi | 500 nî-tāi | 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi
: 523 nî | 524 nî | 525 nî | 526 nî | 527 nî | 528 nî | 529 nî | 530 nî | 531 nî | 532 nî | 533 nî
528 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-bī
kàu
Bō͘-sin
Gregorius le̍k 528 nî
DXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1072 nî
Tō-kàu-le̍k 3225 nî
Hoê-le̍k 97 BH~96 BH
Hông-kì 1188 nî
Tân-kì 2861 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4288~4289


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 583 – 584
- Shaka Samvat 450 – 451
Iran le̍k -94 – -93
Runic le̍k 778
Assyria le̍k 5278 nî
Ethiopia le̍k 522~523

528 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái
  • Lâm Liông: Tāi-thong (大通) 2 nî
  • Pak Gūi: Hàu-chhiong (孝昌) 4 nî; Bú-thài (武泰) goân nî; Kiàn-gī (建義) goân nî; Éng-an (永安) goân nî
  • Ko-chhiong: Kam-lō͘ (甘露) 4 nî
  • Tō͘ Lo̍k-chiu (杜洛周): Chin-ông (真王) 5 nî
  • Lâu Lé-seng (劉蠡升): Sîn-ka (神嘉) 4 nî
  • Kat Êng (葛榮): Kóng-an (廣安) 3 nî
  • Siau Pó-în (蕭寶夤): Liông-sū (隆緒) 2 nî
  • Hêng Ko (邢杲): Thian-thóng (天統) goân nî
  • Lâu Kú (劉擧): Hông-bú (皇武) goân nî
  • Bo̍h-sū Chhiú-lô͘ (万俟醜奴): Sîn-siù (神獸) goân nî

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 528 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 528 nî