chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 490 nî-tāi | 500 nî-tāi | 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi
: 520 nî | 521 nî | 522 nî | 523 nî | 524 nî | 525 nî | 526 nî | 527 nî | 528 nî | 529 nî | 530 nî
525 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 525 nî
DXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1069 nî
Tō-kàu-le̍k 3222 nî
Hoê-le̍k 100 BH~99 BH
Hông-kì 1185 nî
Tân-kì 2858 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4285~4286


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 580 – 581
- Shaka Samvat 447 – 448
Iran le̍k -97 – -96
Runic le̍k 775
Assyria le̍k 5275 nî
Ethiopia le̍k 519~520

525 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái
  • Lâm Liông: Phó͘-thong (普通) 6 nî
  • Pak Gūi: Chèng-kong (正光) 6 nî; Hàu-chhiong (孝昌) goân nî
  • Ko-chhiong: Gī-hi (義熙) 16 nî; Kam-lō͘ (甘露) goân nî
  • Phò-lio̍k-hân Poa̍t-lêng (破六韓拔陵), Tō͘ Lo̍k-chiu (杜洛周): Chin-ông (真王) 2 nî
  • Bo̍k-chiat Liām-seng (莫折念生): Thian-kiàn (天建) 2 nî
  • Goân Hoat-cheng (元法僧): Thian-khé (天啓) goân nî
  • Lâu Lé-seng (劉蠡升): Sîn-ka (神嘉) goân nî

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 525 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 525 nî