chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 490 nî-tāi | 500 nî-tāi | 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi
: 515 nî | 516 nî | 517 nî | 518 nî | 519 nî | 520 nî | 521 nî | 522 nî | 523 nî | 524 nî | 525 nî
520 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-hāi
kàu
Keng-chú
Gregorius le̍k 520 nî
DXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1064 nî
Tō-kàu-le̍k 3217 nî
Hoê-le̍k 105 BH~104 BH
Hông-kì 1180 nî
Tân-kì 2853 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4280~4281


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 575 – 576
- Shaka Samvat 442 – 443
Iran le̍k -102 – -101
Runic le̍k 770
Assyria le̍k 5270 nî
Ethiopia le̍k 514~515

520 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 520 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 520 nî