Kàu-hông Ioannes 3-sè

Ioannes 3-sè (?  – 574 nî 7 goe̍h 13 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-61 jīm kàu-hông; tī 561 nî kàu 574 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Ioannes 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 561 nî 7 goe̍h 17 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 574 nî 7 goe̍h 13 ji̍t
Chêng-jīm Pelagius 1-sè
Kè-jīm Benedictus 1-sè
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Catelinus
Chhut-sì ?
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kòe-sin 574 nî 7 goe̍h 13 ji̍t
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Ioannes 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pelagius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 1-sè