Kàu-hông Ioannes 3-sè

Ioannes 3-sè (?  – 574 nî 7 goe̍h 13 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-61 jīm kàu-hông; tī 561 nî kàu 574 nî chāi-ūi.

Ioannes 3-sè
Kàu-hông Ioannes 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pelagius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 1-sè