Kàu-hông Pelagius 1-sè

Pelagius 1-sè (?  – 561 nî 3 goe̍h 4 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-60 jīm kàu-hông; tī 257 nî kàu 561 nî chāi-ūi.

Pelagius 1-sè
Kàu-hông Pelagius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Vigilius
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 3-sè