chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi | 560 nî-tāi | 570 nî-tāi | 580 nî-tāi | 590 nî-tāi
: 556 nî | 557 nî | 558 nî | 559 nî | 560 nî | 561 nî | 562 nî | 563 nî | 564 nî | 565 nî | 566 nî
561 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 561 nî
DLXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1105 nî
Tō-kàu-le̍k 3258 nî
Hoê-le̍k 63 BH~62 BH
Hông-kì 1221 nî
Tân-kì 2894 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4321~4322


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 616 – 617
- Shaka Samvat 483 – 484
Iran le̍k -61 – -60
Runic le̍k 811
Assyria le̍k 5311 nî
Ethiopia le̍k 555~556

561 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 561 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 561 nî