Pak Chê (北齊; 550 nî - 577 nî) sī chi̍t ê Tiong-kok Pak-tiâu ê ông-tiâu. 550 nî 6 goe̍h 9 ji̍t, iû Ko Iông chhú-tāi Tong Gūi kiàn-li̍p, kok-hō Chê (齊). Pak Chê tī le̍k-sú siōng mā hō-chò Hō͘ Chê (後齊); lēng-goā, in-ūi hông-sek sèⁿ Ko, só͘-í mā hō-chò Ko Chê (高齊). Pak Chê kiàn-kok liáu-āu, chiân-hō͘ le̍k-keng Bûn-soan-tè, Hùi-tè, Hàu-chiau-tè, Bú-sêng-tè, Hiō-chú , Iù-chú 6-tāi hông-tè. 577 nî, Pak Chê hō͘ Pak Chiu siau-bia̍t, hióng-kok 28-tang.