chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 520 nî-tāi | 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi | 560 nî-tāi | 570 nî-tāi | 580 nî-tāi
: 554 nî | 555 nî | 556 nî | 557 nî | 558 nî | 559 nî | 560 nî | 561 nî | 562 nî | 563 nî | 564 nî
559 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-în
kàu
Kí-báu
Gregorius le̍k 559 nî
DLIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1103 nî
Tō-kàu-le̍k 3256 nî
Hoê-le̍k 65 BH~64 BH
Hông-kì 1219 nî
Tân-kì 2892 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4319~4320


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 614 – 615
- Shaka Samvat 481 – 482
Iran le̍k -63 – -62
Runic le̍k 809
Assyria le̍k 5309 nî
Ethiopia le̍k 553~554

559 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 559 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 559 nî