Kàu-hông Benedictus 1-sè

Benedictus 1-sè (?  – 579 nî 7 goe̍h 30 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-62 jīm kàu-hông; tī 575 nî kàu 579 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Benedictus 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 575 nî 6 goe̍h 2 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 579 nî 7 goe̍h 30 ji̍t
Chêng-jīm Ioannes 3-sè
Kè-jīm Pelagius 2-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kòe-sin 579 nî 7 goe̍h 30 ji̍t
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Benedictus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pelagius 2-sè