Liông Bú-tè (梁武帝; 464 nî  – 549 nî 6 goe̍h 12 ji̍t), pún-miâ Siau Ián (蕭衍), pió-jī Siok-ta̍t (叔達), biō-hō Ko-chó͘ (高祖). I sī Lâm Liông ê khai-kok hông-tè.

Liông Bú-tè
梁武帝
Lâm Liông ê hông-tè
Lâm Liông ê hông-tè
Chāi-ūi 502 nî – 549 nî
Kè-jīm Liông Kán-bûn-tè
Choân-miâ
Siau Ián (蕭衍)
Sē-hō
Bú Hông-tè (武皇帝)
Biō-hō
Ko-chó͘ (高祖)
Chhut-sì 464 nî
Kòe-sin 549 nî 6 goe̍h 12 ji̍t (85 hòe)