Liông Bú-tè

Liông Bú-tè (梁武帝; 464 nî  – 549 nî ), pún-miâ Siau Ián (蕭衍), pió-jī Siok-ta̍t (叔達), biō-hō Ko-chó͘ (高祖). I sī Lâm Liông ê khai-kok hông-tè.

Liông Bú-tè ê ōe-siàng.