chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 560 nî-tāi | 570 nî-tāi | 580 nî-tāi | 590 nî-tāi | 600 nî-tāi | 610 nî-tāi | 620 nî-tāi
: 585 nî | 586 nî | 587 nî | 588 nî | 589 nî | 590 nî | 591 nî | 592 nî | 593 nî | 594 nî | 595 nî
590 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-iú
kàu
Keng-sut
Gregorius le̍k 590 nî
DXC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1134 nî
Tō-kàu-le̍k 3287 nî
Hoê-le̍k 33 BH~32 BH
Hông-kì 1250 nî
Tân-kì 2923 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4350~4351


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 645 – 646
- Shaka Samvat 512 – 513
Iran le̍k -32 – -31
Runic le̍k 840
Assyria le̍k 5340 nî
Ethiopia le̍k 584~585

590 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 590 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 590 nî